Αποστολή σε όλη την Ελλάδα !!

Είσαι επαγγελματίας; Ειδικές τιμές με εγγραφή!!

 • ΜΠΕΚ 0445120007 / 0986435508 / 2830221 / 2830224 / 3230159500-(rem)
 • ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ:  0445120007
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: BOSCH
 • ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ: 
  • 0986435508
  • 2830221
  • 2830224
  • 3230159500
  • 0445120007
  • BG5X9E526AA
  • 2830957
  • 2995462
  • 4896444
  • 4897271
  • 2R0130201A
  • 2830244
  • 5263307
 • ΕΦΑΡΜΟΓΗ: 
  • CF 65: FA 65.180
  • CF 65: FA 65.220
  • CF 65: FA 65.250
  • LF 45: FA 45.130
  • LF 45: FA 45.150
  • LF 45: FA 45.170
  • LF 45: FA 45.180
  • LF 45: FA 45.220
  • LF 55: FA 55.180
  • LF 55: FA 55.220
  • LF 55: FA 55.250
  • LF 55: FAN 55.180
  • LF 55: FAN 55.220
  • LF 55: FAN 55.250
  • LF 55: FT 55.180
  • LF 55: FT 55.220
  • LF 55: FT 55.250
  • EuroCargo IV: 140E22, 140E22FP, 140E22P
  • EuroCargo IV: 150E22, 150E22P
  • EuroCargo IV: 180E28, 180E28P
  • EuroCargo I-III: 65 E 13 tector
  • EuroCargo I-III: 65 E 13 K tector
  • EuroCargo I-III: 65 E 15 tector, 65 E 15 P tector
  • EuroCargo I-III: 65 E15 K tector
  • EuroCargo I-III: 75 E 13 tector, 75 E 13 P tector
  • EuroCargo I-III: 75 E 13 K tector
  • EuroCargo I-III: 75 E 15 tector, 75 E 15 P tector
  • EuroCargo I-III: 75 E 15 K tector
  • EuroCargo I-III: 75 E 17, 75 E 17 P, 75 E 18 tector
  • EuroCargo I-III: 75 E 17 K, 75 E 18 K tector
  • EuroCargo I-III: 75 E 18 tector, 75 E 18 P tector
  • EuroCargo I-III: 75 E 18 K tector
  • EuroCargo I-III: 80 EL 15 tector
  • EuroCargo I-III: 80 E 17, 80 E 17 D tector, 80 E 17 DP tector, 80 E 18 tector
  • EuroCargo I-III: 80 E 17 K, 80 E 17 DK tector, 80 E 18 K tector
  • EuroCargo I-III: 80 EL 17 tector, 80 EL 17 P tector
  • EuroCargo I-III: 80 E 18 tector, 80 E 18 D tector, 80 E 18 DP tector
  • EuroCargo I-III: 80 E 18 K tector, 80 E 18 DK tector
  • EuroCargo I-III: 80 E 21, 80 E 21 D tector, 80 E 21 DP tector, 80 E 22 tector
  • EuroCargo I-III: 80 E 21 K, 80 E 21 DK tector, 80 E 22 K tector
  • EuroCargo I-III: 90 E 17, 90 E 17D tector, 90 E 17 DP tector, 90 E 18 tector
  • EuroCargo I-III: 90 E 17 K tector, 90 E 17 DK tector
  • EuroCargo I-III: 90 E 18 tector, 90 E 18 D tector, 90 E 18 DP tector
  • EuroCargo I-III: 90 E 18 K tector, 90 E 18 DK tector
  • EuroCargo I-III: 90 E 21, 90 E 21 D tector, 90 E 21 DP tector, 90 E 22 tector
  • EuroCargo I-III: 90 E 21 K tector, 90 E 21 DK tector
  • EuroCargo I-III: 100 E 17, 100 E 17 DP tector, 100 E 18 tector
  • EuroCargo I-III: 100 E 17 K tector, 100 E 17 DK tector
  • EuroCargo I-III: 100 E 18 tector, 100 E 18 P tector, 100 E 18 FP tector
  • EuroCargo I-III: 100 E 18 K tector
  • EuroCargo I-III: 100 E 18 K tector, 100 E 18 DK tector
  • EuroCargo I-III: 100 E 18 W tector, 100 E 18 WS tector
  • EuroCargo I-III: 100 E 21, 100 E 21 DP tector, 100 E 22 tector
  • EuroCargo I-III: 100 E 21 K tector, 100 E 21 DK tector
  • EuroCargo I-III: 100 E 21 W tector, 100 E 21 WS tector
  • EuroCargo I-III: 100 E 22 tector, 100 E 22 P tector, 100 E 22 FP tector
  • EuroCargo I-III: 100 E 22 K tector
  • EuroCargo I-III: 100 E 22 W tector, 100 E 22 WS tector
  • EuroCargo I-III: 110 E 22 tector, 110 E 22 P tector, 110 EL 22 P tector
  • EuroCargo I-III: 110 E 22 W tector
  • EuroCargo I-III: 110 E 22 WS tector
  • EuroCargo I-III: 120 EL 17, 120 EL 17 P tector, 120 E 18, 120 EL 18 tector
  • EuroCargo I-III: 120 E 18 K tector, 120 E 18 DK tector
  • EuroCargo I-III: 120 E 18 tector, 120 E 18 D tector, 120 E 18 DP tector
  • EuroCargo I-III: 120 E 21 tector,120 E 21 P tector, 120 E 21 FP tector
  • EuroCargo I-III: 120 E 21 K tector
  • EuroCargo I-III: 120 EL 21, 120 EL 21 P tector, 120 E 22, 120 EL 22 tector
  • EuroCargo I-III: 120 E 22 D tector, 120 E 22 P tector, 120 E 22 FP tector
  • EuroCargo I-III: 120 E 22 K tector
  • EuroCargo I-III: 120 E 24, 120 E 24 DP tector, 120 E 25 FP tector
  • EuroCargo I-III: 120 E 24 K tector, 120 E 24 DK tector
  • EuroCargo I-III: 120 E 28 tector, 120 E 28 P tector, 120 E 28 FP tector
  • EuroCargo I-III: 120 E 28 K tector
  • EuroCargo I-III: 130 E 18 tector, 130 E 18 D tector, 130 E 18 DP tector
  • EuroCargo I-III: 130 E 18 K tector, 130 E 18 DK tector
  • EuroCargo I-III: 130 E 21 tector, 130 E21 P tector, 130 E 21 FP tector
  • EuroCargo I-III: 130 E 21 K tector
  • EuroCargo I-III: 130 E 24 tector, 130 E 24 D tector, 130 E 24 DP tector
  • EuroCargo I-III: 130 E 24 K tector, 130 E 24 DK tector
  • EuroCargo I-III: 130 E 28 tector
  • EuroCargo I-III: 130 E 28 K tector
  • EuroCargo I-III: 140 E 18, 140 E 18 P, 140 E 18 FP
  • EuroCargo I-III: 140 E 18 tector, 140 E 18 P tector, 140 E 18 D FP tector
  • EuroCargo I-III: 140 E 18 K
  • EuroCargo I-III: 140 E 18 K tector, 140 E 18 DK tector
  • EuroCargo I-III: 140 E 18 W tector
  • EuroCargo I-III: 140 E 21 tector, 140 E 21 P, 140 E 21 FP
  • EuroCargo I-III: 140 E 21 K
  • EuroCargo I-III: 140 E 22 tector, 140 E 22 P tector, 140 E 22 D FP tector
  • EuroCargo I-III: 140 E 22 K tector
  • EuroCargo I-III: 140 E 24 tector, 14 E 24 P tector, 140 E 24 FP tector
  • EuroCargo I-III: 140 E 24 K tector
  • EuroCargo I-III: 140 E 24 W tector, 140 E 24 WS tector
  • EuroCargo I-III: 140 E D 25 tector, 140 E 25 P tector, 140 E 25 FP tector
  • EuroCargo I-III: 140 E 25 K tector, 140 E 25 DK tector
  • EuroCargo I-III: 140 E 25 W tector, 140 E 25 WS tector
  • EuroCargo I-III: 140 E 28 tector, 140 E 28 P tector, 140 E 28 FP tector
  • EuroCargo I-III: 140 E 28 K tector
  • EuroCargo I-III: 140 E 28 W tector, 140 E 28 WS tector
  • EuroCargo I-III: 150 E 18 tector, 150 E 18 P tector, 150 E 18 FP tector
  • EuroCargo I-III: 150 E 18 tector
  • EuroCargo I-III: 150 E 18 K tector
  • EuroCargo I-III: 150 E 21 tector, 150 E 21 P tector, 150 E 21 FP tector
  • EuroCargo I-III: 150 E 21 K tector
  • EuroCargo I-III: 150 E 24 tector, 150 E 25 tector
  • EuroCargo I-III: 150 E 24 K tector
  • EuroCargo I-III: 150 E 25 K tector
  • EuroCargo I-III: 150 E 25 W tector
  • EuroCargo I-III: 150 E 25 WS tector
  • EuroCargo I-III: 150 E 28 tector
  • EuroCargo I-III: 150 E 28 K tector
  • EuroCargo I-III: 150 E 28 W tector
  • EuroCargo I-III: 150 E 28 WS tector
  • EuroCargo I-III: 150 E 30 tector, 150 E 30 P tector, 150 E 30 FP tector
  • EuroCargo I-III: 150 E 30 K tector
  • EuroCargo I-III: 160 E 18 tector, 160 E 18 P tector
  • EuroCargo I-III: 160 E 18 K tector
  • EuroCargo I-III: 160 E 21 tector, 160 E 21 P tector
  • EuroCargo I-III: 160 E 22 tector, 160 E 22 P tector
  • EuroCargo I-III: 160 E 22 K tector
  • EuroCargo I-III: 160 E 24 tector, 160 E 24 P tector
  • EuroCargo I-III: 160 E 25 tector, 160 E 25 P tector
  • EuroCargo I-III: 160 E 25 K tector
  • EuroCargo I-III: 160 E 28 tector, 160 E 28 P tector
  • EuroCargo I-III: 160 E 28 K tector
  • EuroCargo I-III: 160 E 30 tector, 160 E 30 P tector
  • EuroCargo I-III: 160 E 30 K tector
  • EuroCargo I-III: 180 E 21 tector
  • EuroCargo I-III: 180 E 21 Ktector
  • EuroCargo I-III: 180 E 22 tector, 180 E 22 P tector
  • EuroCargo I-III: 180 E 24, 180 E 25 tector
  • EuroCargo I-III: 180 E 24 K tector
  • EuroCargo I-III: 180 E 25 K tector
  • EuroCargo I-III: 180 E 28 tector, 180 E 28 P tector
  • EuroCargo I-III: 180 E 28 K tector
  • EuroCargo I-III: 180 E 30 tector, 180 E 30 P tector
  • EuroCargo I-III: 180 E 30 K tector
  • EuroCargo I-III: 320 E 28 T tector
  • EuroCargo I-III: 320 E 28 tector
  • EuroFire: 140 E 24 tector
  • Worker: 13.170
  • TS-A: TS110A
  • TS-A: TS125A
  • TS-A: TS135A
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
 • ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ

Γράψτε μια αξιολόγηση

Παρακαλώ συνδεθείτε ή δημιουργήστε λογαριασμό για να αξιολογήσετε

ΜΠΕΚ 0445120007 / 0986435508 / 2830221 / 2830224 / 3230159500-(rem)

 • Κατασκευαστής: BOSCH
 • Κωδικός Προϊόντος: 0445120007
 • Διαθεσιμότητα: 6
 • 310,00€

 • Χωρίς ΦΠΑ: 250,00€

Με την επιστροφή του μεταχειρισμένου κερδίζετε: 60 € !!!