Αποστολή σε όλη την Ελλάδα !!

Είσαι επαγγελματίας; Ειδικές τιμές με εγγραφή!!

 • ΑΝΤΛΙΕΣ 0445020202 / 0445020170 / 0445020090 / 51111037845 / 0445020277 / 0986437383-(rem)
 • ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ:  0445020202
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: BOSCH
 • ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ: 
  • 0445020202
  • 0445020170
  • 0445020090
  • 51111037845
  • 0445020277
  • 0986437383
 • ΕΦΑΡΜΟΓΗ: 
  • TGS: 18.320 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N
  • TGS: 18.320 FK, FK-L, FLK, FLK/M
  • TGS: 18.320 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N,FLLRS
  • TGS: 18.320 FAC, FHLC
  • TGS: 18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M
  • TGS: 18.320 FAS, FHLS, FHLS/M, FALS
  • TGS: 18.360 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N
  • TGS: 18.360 FK, FK-L, FLK, FLK/M
  • TGS: 18.360 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS
  • TGS: 18.360 FAC, FHLC
  • TGS: 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M
  • TGS: 18.360 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M
  • TGS: 18.400 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N
  • TGS: 18.400 FK, FK-L, FLK, FLK/M
  • TGS: 18.400 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS
  • TGS: 18.400 FAC, FHLC
  • TGS: 18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M
  • TGS: 18.400 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M
  • TGS: 18.440 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N
  • TGS: 18.440 FK, FK-L, FLK
  • TGS: 18.440 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS
  • TGS: 18.440 FAC, FHLC
  • TGS: 18.440 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M
  • TGS: 18.440 FAS, FALS, FHLS
  • TGS: 24.320 FNLLW/N
  • TGS: 24.320 FPLS, FPLRS
  • TGS: 24.360 FNLLW/N
  • TGS: 24.360 FPLS, FPLRS
  • TGS: 24.400 FNLLW/N
  • TGS: 24.400 FPLS, FPLRS
  • TGS: 24.440 FNLLW/N
  • TGS: 24.440 FPLS, FPLRS
  • TGS: 24.480 FNLLW/N
  • TGS: 26.320 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO
  • TGS: 26.320 FNLS, FNLRS, FNLLS, FPLS, FVLS, FPLRS
  • TGS: 26.320 FDC, FDRC, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC, FVHLC
  • TGS: 26.320 FVHLC
  • TGS: 26.320 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS
  • TGS: 26.320 FDK, FDLK
  • TGS: 26.320 FD-TM
  • TGS: 26.320 FVL-KO
  • TGS: 26.320 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M
  • TGS: 26.320 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M
  • TGS: 26.320 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK
  • TGS: 26.360 FNLLW
  • TGS: 26.360 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO
  • TGS: 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS
  • TGS: 26.360 FDC, FDRC, FDRC/M, FDLC, FDLRC, FNHLC
  • TGS: 26.360 FVHLC
  • TGS: 26.360 FDS, FDRS, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS
  • TGS: 26.360 FPHLS
  • TGS: 26.360 FVHLS
  • TGS: 26.360 FDK, FDLK, FDRK
  • TGS: 26.360 FD-TM
  • TGS: 26.360 FVL-KO
  • TGS: 26.360 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M
  • TGS: 26.360 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M
  • TGS: 26.360 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK
  • TGS: 26.400 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO, FNLLW
  • TGS: 26.400 FNLS, FNLRS, FNLLS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS
  • TGS: 26.400 FDC, FDRC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC
  • TGS: 26.400 FVHLC
  • TGS: 26.400 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS
  • TGS: 26.400 FPHLS
  • TGS: 26.400 FVHLS
  • TGS: 26.400 FDK, FDLK
  • TGS: 26.400 FD-TM
  • TGS: 26.400 FVL-KO
  • TGS: 26.400 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M
  • TGS: 26.400 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M
  • TGS: 26.400 FDAK, FDALK, FDHLK, FDHK
  • TGS: 26.400
  • TGS: 26.440 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FVLC
  • TGS: 26.440 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS
  • TGS: 26.440 FDC, FDRC, FDLC, FDLRC, FNHLC, FVHLC
  • TGS: 26.440 FDS, FDRS, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS
  • TGS: 26.440 FDK, FDLK
  • TGS: 26.440 FD-TM
  • TGS: 26.440 FDAC, FDALC, FDHLC
  • TGS: 26.440 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS
  • TGS: 26.440 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK
  • TGS: 26.480 FVL-KO
  • TGS: 26.480 FD-TM
  • TGS: 26.480 FDAC, FDALC, FDHLC
  • TGS: 28.320 FANLK
  • TGS: 28.400 FNLS, FBLRS
  • TGS: 28.400 FNLC, FNLRC
  • TGS: 28.400 FANLC, FNHLC
  • TGS: 28.400 FANLK
  • TGS: 28.440 FNLC, FNLRC
  • TGS: 28.440 FNLS, FNLRS
  • TGS: 28.440 FANLC, FNHLC
  • TGS: 28.440 FANLK
  • TGS: 32.320 FFDRC
  • TGS: 32.320 FFD-TM
  • TGS: 32.360 FFDRC
  • TGS: 32.360 FFD-TM, FFDR-TM
  • TGS: 32.400 FFDRC
  • TGS: 32.400 FFD-TM, FFDR-TM
  • TGS: 32.440 FFD-TM, FFDR-TM
  • TGS: 32.440 FFDRC
  • TGS: 32.480 FFDRC
  • TGS: 33.320 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC
  • TGS: 33.320 FDLS, FDS
  • TGS: 33.320 FDK, FDLK
  • TGS: 33.320 FDAC, FDALC
  • TGS: 33.320 FDAS, FDALS
  • TGS: 33.320 FDAK, FDALK
  • TGS: 33.400 FDC, FDLC, FDLRC, FDR, FDRC
  • TGS: 33.400 FDS, FDLS, FDRS
  • TGS: 33.400 FDK, FDLK, FDRK
  • TGS: 33.400 FDAC, FDALC, FDARC
  • TGS: 33.400 FDAS, FDALS, FDHS, FDARS
  • TGS: 33.400 FDAK, FDALK, FDHK, FDARK
  • TGS: 33.440 FDC, FDLC, FDLRC, FDR, FDRC
  • TGS: 33.440 FDK, FDLK, FDRK
  • TGS: 33.440 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS
  • TGS: 33.440 FDAC, FDALC, FDARC
  • TGS: 33.440 FDAK, FDALK, FDARK, FDHK
  • TGS: 33.440 FDAS, FDALS, FDARS, FDHS
  • TGS: 35.320 FFNLC
  • TGS: 35.320 FFDC, FFDLC, FDNLC
  • TGS: 35.320 FFNHLC
  • TGS: 35.320 FFDK, FFDLK, FFDRK
  • TGS: 35.320 FFD-TM
  • TGS: 35.320 FFDAK, FFDHLK
  • TGS: 35.320 FFDAK
  • TGS: 35.360 FFNLC
  • TGS: 35.360 FFDC, FFDLC, FDNLC
  • TGS: 35.360 FFNHLC
  • TGS: 35.360 FFDK, FFDLK, FFDRK
  • TGS: 35.360 FFD-TM
  • TGS: 35.360 FFDAK, FFDHLK
  • TGS: 35.360 FFDAK
  • TGS: 35.400 FFNLC
  • TGS: 35.400 FFDC, FFDLC, FDNLC
  • TGS: 35.400 FFDK, FFDLK, FFDRK
  • TGS: 35.400 FFD-TM
  • TGS: 35.400 FFNHLC
  • TGS: 35.400 FFDAK, FFDHLK
  • TGS: 35.400 FFDAK
  • TGS: 35.440 FFNLC
  • TGS: 35.440 FDNLC, FFDC, FFDLC
  • TGS: 35.440 FFNHLC
  • TGS: 35.440 FFDAK, FFDHLK
  • TGS: 35.440 FFDK, FFDLK, FFDRK
  • TGS: 35.440 FFD-TM
  • TGS: 35.440 FFDAK
  • TGS: 35.480 FFNHLC
  • TGS: 37.400 FFDC
  • TGS: 37.400 FFDK
  • TGS: 37.400 FFD-TM
  • TGS: 37.440 FFDC
  • TGS: 37.440 FFDK
  • TGS: 37.440 FFD-TM
  • TGS: 41.320 FFDC
  • TGS: 41.320 FFDK
  • TGS: 41.320 FFD-TM
  • TGS: 41.320 FFDAK
  • TGS: 41.360 FFD, FFDC, FFDRC
  • TGS: 41.360 FFDK, FFDRK
  • TGS: 41.360 FFD-TM, FFDC-TM, FFDRC-TM
  • TGS: 41.360 FFDAK
  • TGS: 41.400 FFD, FFDC, FFDRC
  • TGS: 41.400 FFDK, FFDRK
  • TGS: 41.400 FFDC-TM, FFDRC-TM, FFD-TM
  • TGS: 41.400 FFDAK
  • TGS: 41.440 FFD, FFDC, FFDRC
  • TGS: 41.440 FFDK, FFDRK
  • TGS: 41.440 FFDC-TM, FFDRC-TM, FFD-TM
  • TGS: 41.440 FFDAK
  • TGS: 41.480 FFD, FFDC, FFDRC
  • TGS: 41.480 FFDC, FFDRC, FFDARC
  • TGS: 41.480 FFDK, FDRK
  • TGS: 41.480 FFDC-TM, FFDRC-TM, FFD-TM
  • TGS: 41.480 FFDAK
  • TGS: 26.480 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO
  • TGS: 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS
  • TGS: 28.320 FNLC
  • TGS: 28.360 FNLC, FNLRC
  • TGS: 28.480 FNLC, FNLRC
  • TGX: 18.360 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N
  • TGX: 18.360 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N
  • TGX: 18.360 FHLC
  • TGX: 18.360 FHLS, FHLS/M
  • TGX: 18.400 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N
  • TGX: 18.400 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N
  • TGX: 18.400 FHLC
  • TGX: 18.400 FHLS, FHLS/M
  • TGX: 18.440 FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC
  • TGX: 18.440 FLS, FLSS, FLSS/N, FLRS, FLRS/N, FLLRS, FLLS
  • TGX: 18.440 FHLS, FHLS/M
  • TGX: 18.480 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N
  • TGX: 18.480 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N
  • TGX: 18.480 FHLC
  • TGX: 18.480 FHLS, FHLS/M
  • TGX: 24.360 FNLLW/N
  • TGX: 24.360 FPLS, FPLRS
  • TGX: 24.400 FNLLW/N
  • TGX: 24.400 FPLS, FPLRS
  • TGX: 24.440 FNLLW/N
  • TGX: 24.440 FPLS, FPLRS
  • TGX: 24.480 FNLLW/N
  • TGX: 24.480 FPLS, FPLRS
  • TGX: 26.360 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDRC/M, FDLRC, FNHLC
  • TGX: 26.360 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS
  • TGX: 26.360 FDHLC
  • TGX: 26.360 FDHLS
  • TGX: 26.360 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW
  • TGX: 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS
  • TGX: 26.360 FNHLC
  • TGX: 26.360 FNHLS
  • TGX: 26.360 FVHLS
  • TGX: 26.400 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDRC/M, FDLRC, FNHLC
  • TGX: 26.400 FDHLC
  • TGX: 26.400 FDHLS
  • TGX: 26.400 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS
  • TGX: 26.400 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW
  • TGX: 26.400 FNHLC
  • TGX: 26.400 FNHLS
  • TGX: 26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS
  • TGX: 26.400 FPHLS
  • TGX: 26.400 FVHLS
  • TGX: 26.440 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDRC/M, FDLRC, FNHLC
  • TGX: 26.440 FDK, FDLK
  • TGX: 26.440 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS
  • TGX: 26.440 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW
  • TGX: 26.440 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS
  • TGX: 26.440 FPLRS
  • TGX: 26.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDRC/M, FDLRC, FNHLC
  • TGX: 26.480 FDHLC
  • TGX: 26.480 FDHLS
  • TGX: 26.480 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS
  • TGX: 26.480 FNHLC
  • TGX: 26.480 FNHLS
  • TGX: 26.480 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW
  • TGX: 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS
  • TGX: 26.480 FPHLS
  • TGX: 26.480 FVHLS
  • TGX: 28.360 FNLC
  • TGX: 28.360 FNLS
  • TGX: 28.400 FNLC
  • TGX: 28.400 FNLS
  • TGX: 28.440 FNLC
  • TGX: 28.440 FNLS
  • TGX: 28.480 FNLC
  • TGX: 28.480 FNLS
  • TGX: 33.360 FDC, FDC/M, FDLC, FDLRC
  • TGX: 33.360 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M
  • TGX: 33.400 FDC, FDC/M, FDLC, FDLRC, FDRC
  • TGX: 33.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M
  • TGX: 33.440 FDC, FDC/M, FDLC, FDLRC, FDRC
  • TGX: 33.440 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M
  • TGX: 33.440 FDK, FDLK
  • TGX: 33.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLRC, FDRC
  • TGX: 33.480 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M
  • TGX: 33.480 FDK, FDLK
  • TGX: 35.360 FDNLC
  • TGX: 35.400 FDNLC
  • TGX: 35.440 FDNLC
  • TGX: 35.480 FDNLC
  • LION S COACH: 400
  • LION S COACH: 440
  • LION S COACH: C 440, L 440
  • LION S COACH: C 480, L 480
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
 • ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ

Γράψτε μια αξιολόγηση

Παρακαλώ συνδεθείτε ή δημιουργήστε λογαριασμό για να αξιολογήσετε

ΑΝΤΛΙΕΣ 0445020202 / 0445020170 / 0445020090 / 51111037845 / 0445020277 / 0986437383-(rem)

 • Κατασκευαστής: BOSCH
 • Κωδικός Προϊόντος: 0445020202
 • Διαθεσιμότητα: 1
 • 843,20€

 • Χωρίς ΦΠΑ: 680,00€

Με την επιστροφή του μεταχειρισμένου κερδίζετε: 100 € !!!