Αποστολή σε όλη την Ελλάδα !!

Είσαι επαγγελματίας; Ειδικές τιμές με εγγραφή!!

 • ΜΠΕΚ 0445120218-(rem)
 • ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ:  0445120218
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: BOSCH
 • ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ: 
  • 0445120218
  • 0445120030
  • 51101006032
  • 51101006035
  • 51101006048
  • 51101006125
 • ΕΦΑΡΜΟΓΗ: 
  • TGA: 18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC
  • TGA: 18.310, 18.320 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS
  • TGA: 18.310, 18.320 FAC, FARC, FHLC
  • TGA: 18.310, 18.320 FALS, FARS, FAS, FHLS
  • TGA: 18.310, 18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK
  • TGA: 18.350, 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC, FLLRW, FRC
  • TGA: 18.350 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS
  • TGA: 18.350, 18.360 FK, FK-L, FLK, FLRK
  • TGA: 18.350, 18.360 FAC, FARC, FHLC
  • TGA: 18.350, 18.360 FALS, FARS, FAS, FHLS
  • TGA: 18.350, 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M
  • TGA: 18.390, 18.400 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC
  • TGA: 18.390 FLS, FLS-TS, FLLS, FLLRS
  • TGA: 18.390, 18.400 FK, FK-L, FLK, FLRK
  • TGA: 18.390, 18.400 FAC, FARC, FHLC
  • TGA: 18.390, 18.400 FALS, FAS, FHLS
  • TGA: 18.390, 18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M
  • TGA: 18.430, 18.440 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC
  • TGA: 18.430 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS
  • TGA: 18.430, 18.440 FK, FK-L, FLK, FLRK
  • TGA: 18.430, 18.440 FAC, FARC, FHLC
  • TGA: 18.430, 18.440 FAK, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M
  • TGA: 18.430, 18.440 FALS, FAS, FHLS
  • TGA: 19.350 FLRS, FLS, FRS, FS
  • TGA: 19.360 FLRS, FLS, FRS, FS
  • TGA: 19.390 FLRS, FLS, FRS, FS
  • TGA: 19.400 FLRS, FLS, FRS, FS
  • TGA: 19.430 FLRS, FLS, FRS, FS
  • TGA: 24.350, 24.360 FLLRW, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW
  • TGA: 24.350, 24.360 FPLS, FPLRS
  • TGA: 24.390, 24.400 FLLRW, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLLRC
  • TGA: 24.390, 24.400 FPLS, FPLRS
  • TGA: 24.430, 24.440 FNLLC, FNLRC, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW
  • TGA: 24.430, 24.440 FPLS, FPLRS
  • TGA: 26.310, 26.320 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLRS, FPLS
  • TGA: 26.310, 26.320 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC
  • TGA: 26.310, 26.320 FVLC
  • TGA: 26.310, 26.320 FVL-KO
  • TGA: 26.310, 26.320 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC
  • TGA: 26.310, 26.320 FDS, FDLS, FDRS, FNHLS, FDLRS
  • TGA: 26.310, 26.320 FDK, FDLK, FDLRK, FDRK
  • TGA: 26.310, 26.320 FVHL-KO
  • TGA: 26.310 FDAC, FDARC, FDH, FDHC
  • TGA: 26.310 FDARS, FDAS, FDHS
  • TGA: 26.310 FDAK, FDHK
  • TGA: 26.310, 26.320 FDH, FDHC, FDHC/M
  • TGA: 26.310, 26.320 FDAK, FDHK
  • TGA: 26.310, 26.320 FDAS, FDHS
  • TGA: 26.350, 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC
  • TGA: 26.350, 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS
  • TGA: 26.350 FVLC
  • TGA: 26.350 FVLS, FVLRS
  • TGA: 26.350, 26.360 FVL-KO
  • TGA: 26.350, 26.360 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC
  • TGA: 26.350 FDLRC-WW
  • TGA: 26.350 FDLS, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW
  • TGA: 26.350, 26.360 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS
  • TGA: 26.350, 26.360 FDK, FDLK, FDLRK, FDRK
  • TGA: 26.350, 26.360 FVHL-KO
  • TGA: 26.350 FDHC, FDHC/M
  • TGA: 26.350 FDAC, FDHC
  • TGA: 26.350 FDAS, FDHS
  • TGA: 26.350, 26.360 FDARS, FDAS, FDHLS, FDHS
  • TGA: 26.350 FDAK
  • TGA: 26.350, 26.360 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK
  • TGA: 26.390, 26.400 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC
  • TGA: 26.390, 26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS
  • TGA: 26.390 FVLC
  • TGA: 26.390 FVLS, FVLRS
  • TGA: 26.390, 26.400 FVL-KO
  • TGA: 26.390, 26.400 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC
  • TGA: 26.390, 26.400 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS
  • TGA: 26.390, 26.400 FDK, FDLK
  • TGA: 26.390, 26.400 FVHL-KO
  • TGA: 26.390, 26.400 FDHC, FDHC/M, FDHLC
  • TGA: 26.390 FDAC, FDALC, FDHC
  • TGA: 26.390 FDALS, FDAS, FDALS, FDHS
  • TGA: 26.390, 26.400 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK
  • TGA: 26.390, 26.400 FDALS, FDAS, FDHLS, FDHS
  • TGA: 26.390 FDH-TM
  • TGA: 26.390, 26.400 FD-TM
  • TGA: 26.390 FDAK, FDALK, FDHK
  • TGA: 26.430, 26.440, FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS
  • TGA: 26.430 FVLS, FVLRS
  • TGA: 26.430 FVL-KO
  • TGA: 26.430, 26.440, FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC
  • TGA: 26.430, 26.440 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC
  • TGA: 26.430, 26.440 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS
  • TGA: 26.430 FDLS, FDLS/M, FDLRS-WW
  • TGA: 26.430, 26.440 FDK, FDLK
  • TGA: 26.430, 26.440 FD-TM, FDR-TM
  • TGA: 26.430, 26.440 FVLH-KO
  • TGA: 26.430, 26.440 FDHC, FDHC/M, FDHLC
  • TGA: 26.430 FDAC, FDALC, FDHC
  • TGA: 26.430 FDALS, FDAS, FDHLS, FDHS
  • TGA: 26.430, 26.440 FDALS, FDAS, FDHLS, FDHS
  • TGA: 26.430 FDAK, FDALK, FDHK
  • TGA: 26.430, 26.440 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK
  • TGA: 26.430, 26.440 FDH-TM
  • TGA: 28.310 FNLC, FNLLC, FNLRC
  • TGA: 28.310 FNLC, FNLLC
  • TGA: 28.310 FNLS, FNLRS
  • TGA: 28.350 FNLS, FNLRS
  • TGA: 28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLL-LE, FNLLR-LE
  • TGA: 28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLL-LE, FNLLR-LE
  • TGA: 28.350 FANLC
  • TGA: 28.350 FANLK
  • TGA: 28.390 FNLC, FNLLC
  • TGA: 28.390, 28.400 FNLC, FNLLC, FNLRC
  • TGA: 28.390 FANLC
  • TGA: 28.390 FANLK
  • TGA: 28.430 FNLS, FNLRS
  • TGA: 28.430 FNLC, FNLLC
  • TGA: 28.430, 28.440 FNLC, FNLLC, FNLRC
  • TGA: 28.430 FANLC
  • TGA: 28.430 FANLK
  • TGA: 32.350, 32.360 FFDC, FFDLC, FFDLRC, FFDRC
  • TGA: 32.350, 32.360 FFD-TM, FFDR-TM
  • TGA: 32.390, 32.400 FFDRC
  • TGA: 32.390, 32.400 FFD-TM, FFDR-TM
  • TGA: 32.430, 32.440 FFDRC
  • TGA: 32.430, 32.440 FFD-TM, FFDR-TM
  • TGA: 33.350, 33.360 FDC, FDLC, FDRC
  • TGA: 33.350, 33.360 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS
  • TGA: 33.350, 33.360 FDK, FDLK, FDRK
  • TGA: 33.350 FDC-TM, FDRC-TM
  • TGA: 33.350, 33.360 FDAC, FDARC, FDHC
  • TGA: 33.350, 33.360 FDARS, FDAS, FDHS
  • TGA: 33.350, 33.360 FDAK, FDARK, FDHK
  • TGA: 33.360 FDC-TM, FDRC-TM, FDR-TM, FD-TM
  • TGA: 33.390, 33.400 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC
  • TGA: 33.390, 33.400 FDS, FDLS, FDLRS, FDRS
  • TGA: 33.390, 33.400 FDK, FDLK, FDRK
  • TGA: 33.390, 33.400 FDC-TM, FDRC-TM
  • TGA: 33.390, 33.400 FDAC, FDHC
  • TGA: 33.390, 33.400 FDARS, FDAS, FDHS
  • TGA: 33.390, 33.400 FDAK, FDARK, FDHK
  • TGA: 33.430, 33.440 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC
  • TGA: 33.430, 33.440 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS
  • TGA: 33.430, 33.440 FDK, FDLK, FDRK
  • TGA: 33.430 FDC-TM, FDRC-TM
  • TGA: 33.430, 33.440 FDAC, FDALC, FDHC
  • TGA: 33.430, 33.440 FDALS, FDARS, FDAS, FDHS
  • TGA: 33.430, 33.440 FDAK, FDALK, FDARK, FDHK
  • TGA: 35.350 FFNLC
  • TGA: 35.350 FFDH-TM
  • TGA: 35.350, 35.360 FFDC, FFDRC, FFDLC
  • TGA: 35.350, 35.360 FFDK, FFDRK, FFDLK
  • TGA: 35.350, 35.360 FFD-TM
  • TGA: 35.350 FFDHK, FFDHLK
  • TGA: 35.390 FFNLC
  • TGA: 35.390 FDNLC
  • TGA: 35.390 FFDAK, FFDHK, FFDHLK
  • TGA: 35.390 FFDH-TM
  • TGA: 35.390 FFDAK
  • TGA: 35.390, 35.400 FFDC, FFDRC, FFDLC
  • TGA: 35.390, 35.400 FFDK, FFDRK, FFDLK
  • TGA: 35.390, 35.400 FFD-TM
  • TGA: 35.430 FFNLC
  • TGA: 35.430 FDNLC
  • TGA: 35.430 FFDAK, FFDHK, FFDHLK
  • TGA: 35.430 FFDH-TM
  • TGA: 35.430, 35.440 FFDC, FFDRC, FFDLC
  • TGA: 35.430, 35.440 FFDK, FFDRK, FFDLK
  • TGA: 35.430, 35.440 FFD-TM
  • TGA: 37.350, 37.360 FFDC
  • TGA: 37.350, 37.360 FFDK
  • TGA: 37.350, 37.360 FFD-TM
  • TGA: 37.390, 37.400 FFDC
  • TGA: 37.390, 37.400 FFDK
  • TGA: 37.390, 37.400 FFD-TM
  • TGA: 37.430, 37.440 FFDC
  • TGA: 37.430, 37.440 FFDK
  • TGA: 37.430, 37.440 FFD-TM
  • TGA: 39.430 FVNLC
  • TGA: 40.390, 40.400 FDRS, FDS
  • TGA: 40.390, 40.400 FDK, FDRK
  • TGA: 40.390, 40.400 FDARS, FDAS
  • TGA: 40.390, 40.400 FDAK, FDARK
  • TGA: 40.430 FDRS, FDS
  • TGA: 40.430 FDK, FDRK
  • TGA: 40.430, 40.440 FDARS, FDAS
  • TGA: 40.430, 40.440 FDAK, FDARK
  • TGA: 41.350, 41.360 FFD, FFDC, FFDRC
  • TGA: 41.350, 41.360 FFDK, FFDRK
  • TGA: 41.350, 41.360 FFDC-TM, FFDRC-TM, FFD-TM
  • TGA: 41.350 FFDC-TM, FFDRC-TM
  • TGA: 41.360 FFD
  • TGA: 41.360 FFDK, FFDRK
  • TGA: 41.360 FFDC-TM, FDRC-TM
  • TGA: 41.390 FFDAK
  • TGA: 41.390, 41.400 FFD, FFDC, FFDRC
  • TGA: 41.390, 41.400 FFDK, FFDRK
  • TGA: 41.390, 41.400 FFDC-TM, FFDRC-TM, FFD-TM
  • TGA: 41.390 FFDC-TM, FDRC-TM
  • TGA: 41.400 FFD
  • TGA: 41.400 FFDC-TM, FDRC-TM
  • TGA: 41.430, 41.440 FFD, FFDC, FFDRC
  • TGA: 41.430, 41.440 FFDK, FFDRK
  • TGA: 41.430 FFDC-TM, FFDRC
  • TGA: 41.430, 41.440 FFDC-TM, FFDRC-TM, FFD-TM
  • TGA: 41.430 FFDAK
  • TGA: 28.320 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLR-LE
  • TGS: 18.350 FAC
  • TGS: 18.350 FAS
  • TGS: 18.350 FAK
  • TGS: 18.390 FAC, FHLC
  • TGS: 18.390 FAK
  • TGS: 18.390 FAS
  • TGS: 18.430 FAC
  • TGS: 18.430 FAK
  • TGS: 18.430 FAS
  • TGS: 19.350 FLRS, FLS, FRS, FS
  • TGS: 19.360 FS, FLS, FRS, FLRS
  • TGS: 19.390 FLRS, FLS, FRS, FS
  • TGS: 19.400 FS/M-WW, FLS/M-WW, FRS/M-WW, FLRS/M-WW
  • TGS: 19.430 FLRS, FLS, FRS, FS
  • TGS: 21.360 FS, FLS
  • TGS: 21.400 FS, FLS
  • TGS: 26.350 FNLC, FNLRC
  • TGS: 26.350 FNLS, FNLRS
  • TGS: 26.350 FDLC, FDLRC
  • TGS: 26.350 FDLS, FDLRS
  • TGS: 26.390 FNLC, FNLRC
  • TGS: 26.390 FNLS, FNLRS
  • TGS: 26.390 FDLC, FDLRC
  • TGS: 26.390 FDLS, FDLRS
  • TGS: 26.430 FNLC, FNLRC
  • TGS: 26.430 FNLS, FNLRS
  • TGS: 26.430 FDLC, FDLRC
  • TGS: 26.430 FDLS, FDLRS
  • TGS: 28.350 FNLLC, FNLC, FNLRC
  • TGS: 28.350 FNLRS, FNLS
  • TGS: 28.390 FNLC, FNLRC
  • TGS: 28.390 FNLS, FNLRS
  • TGS: 28.430 FNLC, FNLRC
  • TGS: 28.430 FNLS, FNLRS
  • TGS: 33.350 FDC, FDLC, FDR, FDRC
  • TGS: 33.350 FDK, FDRK
  • TGS: 33.350 FDLS, FDRS, FDS
  • TGS: 33.350 FDC-TM, FDRC-TM
  • TGS: 33.350 FDAC, FDARC
  • TGS: 33.350 FDAS, FDALS
  • TGS: 33.350 FDAK, FDALK
  • TGS: 33.360 FDC-TM, FDRC-TM
  • TGS: 33.390 FDC, FDR, FDRC
  • TGS: 33.390 FDK, FDRK
  • TGS: 33.390 FDLS, FDRS, FDS
  • TGS: 33.390 FDC-TM, FDRC-TM
  • TGS: 33.390 FDAC, FDALC, FDARC
  • TGS: 33.390 FDAS, FDARS
  • TGS: 33.390 FDAK, FDARK
  • TGS: 33.400 FDC-TM, FDRC-TM
  • TGS: 33.430 FDC, FDLC, FDR, FDRC
  • TGS: 33.430 FDK, FDRK
  • TGS: 33.430 FDLS, FDRS, FDS
  • TGS: 33.430 FDC-TM, FDRC-TM
  • TGS: 33.430 FDAC, FDARC
  • TGS: 33.430 FDAS, FDARS
  • TGS: 33.430 FDAK, FDARK
  • TGS: 35.390 FFDAK
  • TGS: 35.430 FFDAK
  • TGS: 40.360 FDK, FDRK
  • TGS: 40.360 FDS, FDRS
  • TGS: 40.390 FDS, FDRS
  • TGS: 40.390 FDK, FDRK
  • TGS: 40.390 FDAS, FDARS
  • TGS: 40.390 FDAK, FDARK
  • TGS: 40.400 FDS, FDRS
  • TGS: 40.400 FDK, FDRK
  • TGS: 40.400 FDAS-WW, FDARS-WW
  • TGS: 40.400 FDAK-WW, FDARK-WW
  • TGS: 40.430 FDS, FDRS
  • TGS: 40.430 FDK, FDRK
  • TGS: 40.430 FDAS, FDARS
  • TGS: 40.430 FDAK, FDARK
  • TGS: 41.350 FFDC, FFDRC
  • TGS: 41.350 FFDK, FFDRK
  • TGS: 41.350 FFDC-TM, FFDRC-TM
  • TGS: 41.390 FFDC, FFDRC
  • TGS: 41.390 FFDK, FFDRK
  • TGS: 41.390 FFDC-TM, FFDRC-TM
  • TGS: 41.390 FFDAK
  • TGS: 41.430 FFDC, FFDRC
  • TGS: 41.430 FFDK, FFDRK
  • TGS: 41.430 FFDC-TM, FFDRC-TM
  • TGS: 41.430 FFDAK
  • HOCL: 18.430 HOCL
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
 • ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ

Γράψτε μια αξιολόγηση

Παρακαλώ συνδεθείτε ή δημιουργήστε λογαριασμό για να αξιολογήσετε

ΜΠΕΚ 0445120218-(rem)

 • Κατασκευαστής: BOSCH
 • Κωδικός Προϊόντος: 0445120218
 • Διαθεσιμότητα: 3
 • 285,20€

 • Χωρίς ΦΠΑ: 230,00€

Με την επιστροφή του μεταχειρισμένου κερδίζετε: 30 € !!!